Pahýl stromu

Caspar David Friedrich

Caspar David Friedrich - Pahýl stromu
Zdánlivě banální plenérová studie má ve skutečnosti bohatý a komplikovaný význam a kontext, který byl důležitý pro umění raného romantismu. Obliba motivů destrukce, ničení, rozpadu, zmaru kulminuje v období kolem roku 1800, kdy v důsledku francouzské revoluce a napoleonských válek dochází k významným společenským a politickým proměnám. Dalším historickým mezníkem je nástup urbanizace a industrializace západního světa. Zájem o rozpad a katastrofické události, které lze charakterizovat slovem „zlom“, je tedy jak reflexí konkrétního historického dění, tak i skeptického přístupu k poznání světa. Friedrichův zlomený kmen v sobě tyto významy metaforicky shrnuje, podobně jako jeho další obrazy ruin, hrobů či ztroskotání.
datace:
rozměry: výška 260 mm
šířka 355 mm
materiál: papír
technika: tužka, akvarel
inventární číslo: DK 463
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Karel Postl - Lesní krajina Giuseppe Arcimboldo - Vlastní podobizna Václav Vavřinec Reiner - Archanděl Gabriel ze Zvěstování P. Marii Emil Nolde - Večerní slunce Josef Lada - Kutálka jde! (Ulice) Giovanni Battista Piranesi - Válcová věž Julius Mařák - Čapí sněm (Kongres pod jilmy) Jean Auguste Dominique Ingres - Venuše raněná Diomédem Max Pirner - Homo homini lupus Jan Harmensz. Muller, Bartholomeus Spranger - Apoteóza umění