Krajina s ptáky

Roelandt Savery

Roelandt Savery - Krajina s ptáky
Osobitého umělce povolal do svých služeb císař Rudolf II. Malíř přesídlil do Prahy z Nizozemí, zůstal zde až do roku 1612, poté se usadil v Amsterdamu a v Utrechtu. Dílo z Národní galerie v Praze Savery vytvořil roku 1622, kdy sídlil v Utrechtu, byť při práci na této malbě čerpal z pražského pobytu. Exotické ptáky totiž choval ve velkých voliérách císař Rudolf II. v Praze a malíři se proto naskytla vzácná možnost různé zástupce ptačí říše vidět na vlastní oči. Pro svoji kompozici využil jak v Evropě běžné druhy ptáků, až po krajně exotické. Jedním z nejvzácnějších ptáků v té době byl kasuár přílbový, jehož Rudolf II. získal roku 1601 až z daleké Jávy. Savery ho namaloval ze zoologického pohledu velmi přesně, jak vidíme na obraze vpravo. Oproti tomu sám král ptactva, orel, jenž vévodí celému shromáždění, je zachycen v toporné, zcela nerealistické pozici, jež Saveryho usvědčuje z improvizace.
datace:
rozměry: výška 55 cm
šířka 107 cm
tematické celky:
materiál: dřevo
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 4246
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Simon Vouet - Sebevražda Lukrécie Franz Anton Maulbertsch - Alegorie výchovy šlechtice Karel Škréta - Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny Norbert Grund - Dáma na houpačce – Galantní scéna v parku I Václav Vavřinec Reiner - Orfeus se zvířaty v krajině Petr Brandl - Simeon s Ježíškem Georg Raphael Donner - Pieta Adriaen de Vries - Kráčející kůň Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Učenec ve studovně Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie