Sv. Jeroným

Jusepe de Ribera

Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným
Pro Riberovu tvorbu bylo stěžejní poznání Caravaggiova dramatického temnosvitu a příklon k naturalistickému podání zobrazovaného. Ribera, původem ze Španělska, tvořil především v Neapoli, kde byl ve službách španělského místokrále, v Římě se stal členem Akademie sv. Lukáše a roku 1631 byl jmenován rytířem Kristova řádu. Na obraze zachytil oblíbeného světce sv. Jeronýma, jak v jeskyni překládá biblické texty do latiny. Jeroným je zobrazován buď jako kardinál v příslušném oděvu, ale také jako asketický stařec, jež je ve svém konání velmi vitální. Jeho tradičními atributy, které vidíme i na Riberově malbě, jsou lev, kterému ošetřil tlapu a stal se jeho věrným společníkem a lebka, jež je znakem kajícných poustevníků a současně tradičním symbolem pomíjivosti (vanitas).
datace:
rozměry: výška 146 cm
šířka 198 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 4374
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická Doménikos Theotokópulos zvaný El Greco - Modlící se Kristus Johann Michael Rottmayr - Senecova smrt Agnolo Bronzino - Portrét Eleonory z Toleda Anonym - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným Jan Kryštof Liška - Nanebevzetí Panny Marie Lorenzo Monaco (vlastním jménem Piero di Giovanni) - Oplakávání Krista Bartholomeus Spranger - Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova