Sv. Jeroným

Jusepe de Ribera

Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným
Pro Riberovu tvorbu bylo stěžejní poznání Caravaggiova dramatického temnosvitu a příklon k naturalistickému podání zobrazovaného. Ribera, původem ze Španělska, tvořil především v Neapoli, kde byl ve službách španělského místokrále, v Římě se stal členem Akademie sv. Lukáše a roku 1631 byl jmenován rytířem Kristova řádu. Na obraze zachytil oblíbeného světce sv. Jeronýma, jak v jeskyni překládá biblické texty do latiny. Jeroným je zobrazován buď jako kardinál v příslušném oděvu, ale také jako asketický stařec, jež je ve svém konání velmi vitální. Jeho tradičními atributy, které vidíme i na Riberově malbě, jsou lev, kterému ošetřil tlapu a stal se jeho věrným společníkem a lebka, jež je znakem kajícných poustevníků a současně tradičním symbolem pomíjivosti (vanitas).
datace:
rozměry: výška 146 cm
šířka 198 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 4374
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Roelandt Savery - Krajina s ptáky Mistr Rajhradského oltáře - Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské Matthias Rauchmiller - Sv. Jan Nepomucký Simon Vouet - Sebevražda Lukrécie Frans Hals - Podobizna Jaspera Schadeho Jan Kupecký - Podobizna malíře miniatur Karla Bruniho (Podobizna neznámého šlechtice) Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným Anonym - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Učenec ve studovně