Oheň - cyklus Živly

Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš - Oheň - cyklus Živly
Cyklus Živly vzniká roku 1881, v době, kdy Aleš pracuje na lunetách pro foyer Národního divadla. Geneze obou cyklů, Živlů i Vlasti, však sahá až do první poloviny sedmdesátých let. Oba se také vzájemně ovlivňují po stránce formální i obsahové. Existuje řada studií, v nichž Aleš variuje a mísí slovanské motivy s indiánskými. V konečném provedení pak v sedmi obrazech propojuje jednotlivé alegorie dějovým podtextem, v němž se odvíjí vyprávění o tragickém údělu indiánského lidu. Kresba Oheň patří k nejdramatičtějším obrazům cyklu. V jejím ztvárnění Aleš navazuje na kompoziční postupy romantické malby. S ohledem na celistvé vyznění kompozice zklidňuje svůj temperament, charakteristický pro jeho tušové skici, aniž by přitom ubíral kresbě na energičnosti. V bravurní práci s uhlem se současně odráží jeho zkušenost s prací na kartónech pro foyer Národního divadla.
datace:
rozměry: výška 677 mm
šířka 865 mm
materiál: karton
technika: uhel
značení:
inventární číslo: K 13202
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Antonín Birkhart, Jan Josef Dietzler - Pohled na benediktinský klášter v Broumově André Derain - Cagnes Jan Harmensz. Muller, Bartholomeus Spranger - Apoteóza umění Giuseppe Arcimboldo - Vlastní podobizna Jindřich Štyrský - Souvenir Zdenek Rykr - Plačící černá hlava (Hlava srdce) Petr Maixner - Návrh titulního listu Zapovy Česko-Moravské kroniky Jean Auguste Dominique Ingres - Venuše raněná Diomédem Josef Führich - Pastýř Jindřich nad zabitým Golem (13. výjev z cyklu Legenda o sv. Jenoféfě) František Kupka - Vzdor - Černý idol