Studie hlavy

Josef Čapek

Josef Čapek - Studie hlavy
V letech 1913–1914 se v Čapkově tvorbě projevuje tvarové zjednodušení a jeho výraz nabývá na expresivitě. Patrné to je zejména ve specifickém souboru hlav z let 1914-1915. V kresbě Studie hlavy se elementární redukovaná forma posouvá až k provedení čistě geometrickému. Přísná geometrizace tvarů zde Čapka přivádí až na samou hranici abstraktní tvorby. Pouze oko dodává kresbě konkrétní význam; hlava, složená z trojúhelníků, obdélníků, kružnic a oválů či jejich segmentů, nemá individuální výraz; jde o obecný tvar, archetyp, znak. Sumárnost zobrazení, rytmické střídání prázdných a plných ploch a velmi střídmé barevné pojetí z ní činí jednu z nejracionálněji pojatých Čapkových hlav.
datace:
rozměry: výška 593 mm
šířka 437 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: tužka, akvarel, tuš, štětec
inventární číslo: K 33970
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

František Ženíšek - Pamětní list k 20. výročí založení Umělecké besedy Giovanni Segantini - Večer (Na pastvě, Alla stanga) Jean Auguste Dominique Ingres - Venuše raněná Diomédem Pieter Bruegel starší - Lesní krajina s pěti medvědy Alfons Mucha - Absint Anton Kern - Rozhodnutí o spáse lidstva Kristovou obětí Giuseppe Arcimboldo - Vlastní podobizna André Derain - Cagnes Gustav Klimt - Podobizna v klobouku Josef Čapek - Studie hlavy