Klavírista a violoncellista

Otto Gutfreund

Otto Gutfreund - Klavírista a violoncellista
Téma koncertu a provozování hudby bylo pro Gutfreunda značně významné. Již do skicáku VII z let 1909-1910 si sochař zapsal úvahu o hudbě. „Hudba je největší umění, vyvolává nejsnáze každé duševní hnutí. (…) Hudebník hraje celým tělem, jako by jím hýbalo pohnutí hry.“ Tuto tělesnost, vibraci těla, která se propojuje s energií prostoru, vyjádřil Gutfreund v naší kresbě. Tušová kresba nebyla umělcem signována ani datována. Dataci do let 1911-1912 odpovídají expresívní šrafury perem, které znejasňují celistvé tmavé plochy inkoustu. Rozsekání tvaru zde odpovídá více destrukci formy, kterou Gutfreund zahájil v roce 1911. Kresba ukazuje, že umělec byl nejen sochařem, ale také skvělým kreslířem.
datace:
rozměry: výška 306 mm
šířka 446 mm
materiál: rub firemního hnědého papíru, razítko IG. Sichrovský
technika: inkoust, pero štětec
inventární číslo: K 39191
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Federico Zuccari - Návrh výmalby čtyř svrchních zón severozápadního pole dómu ve Florencii Václav Chad - Válečný motiv Lovis Corinth - Studie vyvržených vepřů Albrecht Dürer - Nevěstka Babylonská Mikoláš Aleš - Oheň - cyklus Živly Alfons Mucha - Sedící žena – studie k plakátu Václav Hollar - Antverpská katedrála Josef Navrátil - Horská krajina s jezerem Aegidius Sadeler, Bartholomeus Spranger - Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny František Ženíšek - Pamětní list k 20. výročí založení Umělecké besedy