Lesní krajina s pěti medvědy

Pieter Bruegel starší

Pieter Bruegel starší - Lesní krajina s pěti medvědy
Pieter Bruegel je jedním z nejvýznamnějších malířů a kreslířů 16. století. Důvěrné poznání italského umění podpořilo Bruegela v úsilí tvořit samostatně a nezávisle na tradičních normách. Jeho alpské kresby nejsou fantastickými kompozicemi (jak je sestavovali jeho předchůdci), ale věrnými obrazy krajiny. Po návratu do Antverp začal v roce 1555 pracovat pro vydavatele Hieronyma Cocka. Také kresba Lesní krajina s pěti medvědy je spojena se jménem tohoto rytce. Stopy rytí na kresbě nasvědčují tomu, že byla použita jako předloha. Kresba byla v minulosti připisována R. Saverymu či pokládána za značně přepracovanou kopii leptu H. Cocka vzniklou v okolí Jana Brueghela nebo pod jeho vlivem, novější literatura však o autorství P. Bruegela st. již nepochybuje. Upozorňuje na originalitu kresby a její souvislost s autorovými stylově i časově blízkými listy. Ovlivněn benátským malířstvím, vytvořil tu Bruegel pro nizozemské umění nový typ zalesněné krajiny, v níž se citlivé podání světla spojuje s novým, výrazným lineárním rytmem. Kresba říční krajiny s městem na rubu listu pak vytváří jedinečnou příležitost poznat bezprostřednost Bruegelova náčrtu.
datace:
rozměry: výška 275 mm
šířka 411 mm
materiál: světle hnědý papír (silně zahnědlý, restaurován)
technika: kresba perem hnědým tónem
značení:
inventární číslo: K 4493
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Stefano della Bella - Pohřební slavnost za  Francesca de Medici v kostele svatého Vavřince ve Florencii Josef Mánes - Studie ženského aktu Josef Navrátil - Horská krajina s jezerem Václav Špála - Prokopské údolí František Bílek - Jak paprsek Slunce na dřevě života umíral Emil Filla - Zátiší s láhví Vichy a sklenicí Agostino Carracci, Tintoretto - Pokušení svatého Antonína Agostino Carracci - Orfeus a Euridika Caspar David Friedrich - Pahýl stromu Rembrandt van Rijn - Pohled na Omval před Amsterodamem