Lesní krajina s pěti medvědy

Pieter Bruegel starší

Pieter Bruegel starší - Lesní krajina s pěti medvědy
Pieter Bruegel je jedním z nejvýznamnějších malířů a kreslířů 16. století. Důvěrné poznání italského umění podpořilo Bruegela v úsilí tvořit samostatně a nezávisle na tradičních normách. Jeho alpské kresby nejsou fantastickými kompozicemi (jak je sestavovali jeho předchůdci), ale věrnými obrazy krajiny. Po návratu do Antverp začal v roce 1555 pracovat pro vydavatele Hieronyma Cocka. Také kresba Lesní krajina s pěti medvědy je spojena se jménem tohoto rytce. Stopy rytí na kresbě nasvědčují tomu, že byla použita jako předloha. Kresba byla v minulosti připisována R. Saverymu či pokládána za značně přepracovanou kopii leptu H. Cocka vzniklou v okolí Jana Brueghela nebo pod jeho vlivem, novější literatura však o autorství P. Bruegela st. již nepochybuje. Upozorňuje na originalitu kresby a její souvislost s autorovými stylově i časově blízkými listy. Ovlivněn benátským malířstvím, vytvořil tu Bruegel pro nizozemské umění nový typ zalesněné krajiny, v níž se citlivé podání světla spojuje s novým, výrazným lineárním rytmem. Kresba říční krajiny s městem na rubu listu pak vytváří jedinečnou příležitost poznat bezprostřednost Bruegelova náčrtu.
datace:
rozměry: výška 275 mm
šířka 411 mm
materiál: světle hnědý papír (silně zahnědlý, restaurován)
technika: kresba perem hnědým tónem
značení:
inventární číslo: K 4493
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Paul Gauguin - Buďte zamilované, budete šťastné Aegidius Sadeler, Bartholomeus Spranger - Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny Václav Špála - Prokopské údolí František Kupka - Vzdor - Černý idol Lovis Corinth - Studie vyvržených vepřů Otto Gutfreund - Kubistická komposice – hlava Rembrandt van Rijn - Pohled na Omval před Amsterodamem Giovanni Segantini - Večer (Na pastvě, Alla stanga) Jindřich Štyrský - Souvenir Michelangelo Anselmi - Studie uzdravení dívky posedlé ďáblem