Návrh výmalby čtyř svrchních zón severozápadního pole dómu ve Florencii

Federico Zuccari

Federico Zuccari - Návrh výmalby čtyř svrchních zón severozápadního pole dómu ve Florencii
Po Vasariho smrti byl Zuccari pověřen, aby dokončil výmalbu kupole florentského dómu. Přestože navázal na Borghiniho ikonografický koncept a na Vassariho předlohy, stylový rozdíl mezi staršími a novějšími partiemi je dobře patrný. Finálnímu provedení předcházela řada kreseb, mezi kterými náleží tento list k nejstarším. Dokladem prvotního návrhu jsou hlavy medúz, které na fresce uplatněny nebyly. Ikonografickým konceptem celé fresky byl poslední soud. Kresba z Národní galerie zobrazuje světce a světice spolu s alegorickými postavami Blahoslavenství, Dobrotivosti a Svatosti.
datace:
rozměry: výška 314 mm
šířka 230 mm
materiál: papír
technika: kresba perem v hnědém tónu a štětcem šedě
značení:
inventární číslo: K 46854
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Agostino Carracci, Federico Barocci - Aeneas zachraňuje otce z hořící Tróje Jean Auguste Dominique Ingres - Venuše raněná Diomédem Hanuš Schwaiger - Novokřtěnci v Münsteru Lovis Corinth - Studie vyvržených vepřů František Ženíšek - Pamětní list k 20. výročí založení Umělecké besedy Ludvík Kohl - Interiér chrámu se sochou Pallas Athény Josef Šíma - Pád Ikarův František Tkadlík - Podobizna Jaromíra Černína Karel Škréta - Oslava Leopolda I. a rodu Šternberků Jan Harmensz. Muller, Bartholomeus Spranger - Apoteóza umění