Lorenzo Monaco (vlastním jménem Piero di Giovanni) - Oplakávání Krista
Lorenzo Monaco většinu svého života strávil jako mnich za zdmi kláštera Santa Maria degli Angeli ve Florencii. Jeho procítěná, niterná zbožnost se naplno projevila ve způsobu, s nímž zachytil scénu Oplakávání Krista. V nehostinném, opuštěném prostředí, jemuž dominuje velký kříž, truchlí Panna Maria spolu s dalšími blízkými nad skonem Ježíše Krista. Hluboký zármutek ovládl celou krajinu: čas se jakoby zastavil; kromě skupiny oplakávajících zde nenajdeme ani živáčka. Ponurou náladu zdůrazňují i vertikály potemnělých skal a věží v pozadí. Výjev s Oplakáváním původně náležel k trojdílnému oltáři, jeho křídla s výjevy Kristus na hoře Olivetské a Tři Marie u hrobu se nacházejí ve sbírkách pařížského Louvru.
datace:
rozměry: výška 68 cm
šířka 28,5 cm
tematické celky:
materiál: dřevo
technika: tempera
inventární číslo: O 11911
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Matyáš Bernard Braun - Evangelista sv. Lukáš Mistr krumlovské madony - následovník - Madona - Varianta krumlovské madony Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Norbert Grund - Dáma na houpačce – Galantní scéna v parku I Hans von Aachen - Podobizna malíře Josepha Heintze Francisco José Goya y Lucientes - Podobizna Dona Miguela de Lardizábal Jan Kryštof Liška - Nanebevzetí Panny Marie Doménikos Theotokópulos zvaný El Greco - Modlící se Kristus Giovanni Battista Tiepolo - Poprsí starce Roelandt Savery - Krajina s ptáky