Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova

Mistr Křižovnického oltáře

Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova
Puchnerova archa patří k nejvýznamnějším památkám deskového malířství v Čechách. Byla zhotovena pro konventní chrám Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou v roce dvoustého výročí úmrtí sv. Anežky České (pravděpodobně 1211-1282). Přemyslovská princezna Anežka (svatořečena 1989) byla od středověku zdejšími křížovníky uctívána spolu s řádovými světci. Byla ctěna jako zakladatelka, neboť ve 30. letech 13. století stála u zrodu špitálního bratrstva, které bylo roku 1237 povýšeno na samostatný řád řídící se řeholí sv. Augustina. Klečící donátor, modlící se původně pod ochranou sv. Barbory k Panně Marii Nanebevzaté s dítětem je určen díky latinskému dedikačnímu nápisu. By jím Mikuláš Puchner, v pořadí dvanáctý velmistr řádu. Oba obrazy byly původně osazené ve středu archy, po boku sochy Panny Marie Nanebevzaté (Assumpty), která je jako klášterní „Mater domus dodnes uctívána ve staroměstském konventním chrámu.
datace:
rozměry: výška 164 (Sv. Barbora)
165 (Sv. Kateřina) cm
šířka 44,5 cm
tematické celky:
materiál: lipové dřevo potažené plátnem, zadní strana parketována
technika: tempera
značení:
inventární číslo: O 1247; 1248
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Francisco José Goya y Lucientes - Podobizna Dona Miguela de Lardizábal Mistr Rajhradského oltáře - Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské Lorenzo Monaco (vlastním jménem Piero di Giovanni) - Oplakávání Krista Jan Kupecký - Vlastní podobizna umělce malujícího portrét manželky Joseph Wright of Derby - Podobizna Petera Pereze Burdetta a jeho první ženy Hannah Matthias Rauchmiller - Sv. Jan Nepomucký Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Karel Škréta - Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným Anonym - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě