Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské

Mistr Rajhradského oltáře

Mistr Rajhradského oltáře - Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské
Deska podélného formátu je polovinou středu rozměrného křídlového oltáře ( druhá polovina Nesení Kříže, Moravská galerie v Brně) . Dodnes dochovalo celkem šest obrazů, pět z nich je uchováváno ve sbírkách Moravské galerie v Brně (Poslední večeře, Kristus na hoře Olivetské, Zmrtvýchvstání, Nalezení sv. Kříže). Pod křížem se po pravici Krista shromáždili jeho přátelé po levici jeho odpůrci. Tato scéna je doplněna o ukřižování dvou lotrů. Podle evangelia sv. Lukáše jeden z křižovaných lotrů požádal Krista o přímluvu a byl spasen - jeho duši odnáší anděl. V dramatičnosti kompozice a drsném naturalismu, patrném v postavách katů lámajících odsouzencům kosti se zřetelně projevuje odklon od harmonie malířství krásného slohu, který je příznačný pro tohoto vynikajícího a osobitého malíře s nimž spojujeme další fragmenty retáblů ze sbírek Národní galerie v Praze. Místy malbou prosvítá osobitá štětcová podkresba (viz např. postava Máří Magdaleny).
datace:
rozměry: výška 101 cm
šířka 142 cm
tematické celky:
materiál: smrkové dřevo potažené plátnem, zadní strana parketována
technika: tempera
inventární číslo: O 1584
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Anonym - Assumpta z Deštné Mistr Třeboňského oltáře - Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip Georg Raphael Donner - Pieta Simon Vouet - Sebevražda Lukrécie Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně Lucas Cranach starší - Sv. Kristina Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická Norbert Grund - Dáma na houpačce – Galantní scéna v parku I Michael Leopold Willmann - Sv. Jeroným s andělem Posledního soudu Adriaen de Vries - Kráčející kůň