Podobizna malíře miniatur Karla Bruniho (Podobizna neznámého šlechtice)

Jan Kupecký

Jan Kupecký - Podobizna malíře miniatur Karla Bruniho (Podobizna neznámého šlechtice)
Jeden z nejpůsobivějších obrazů Jana Kupeckého, slučující v sobě vlivy římského a francouzského portrétu, vznikl na počátku malířova pobytu ve Vídni. Portrétovaný muž, pohodlně usazený v křesle, je zachycen při práci na miniatuře. Identita modelu není zcela jasná; jeho činnost i další atributy malířské práce viditelné na stolku vedly k přesvědčení, že se jedná o vcelku neznámého vídeňského miniaturistu Karla Bruniho, který byl svědkem při kupeckého sňatku. Exkluzivní prostředí, luxusní oděv i další zřetelné symboly bohatství a urozenosti stejně jako nenucená póza, elegance i sebejistota portrétovaného, a nakonec i reprezentativní pojetí obrazu však daleko spíše ukazují na kultivovaného malíře diletanta z řad aristokracie. Detaily v pozadí – obelisk, okrouhlý antikizující chrám a váza – odkazují na zájmy portrétovaného nebo možná upomínají na jeho pobyt v Itálii.
datace:
rozměry: výška 166,5 cm
šířka 127,5 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 2727
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Franz Anton Maulbertsch - Alegorie výchovy šlechtice Georg Raphael Donner - Pieta Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická Jan Kryštof Liška - Nanebevzetí Panny Marie Petr Brandl - Simeon s Ježíškem Anonym - Assumpta z Deštné Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným Albrecht Dürer - Růžencová slavnost Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie