Simeon s Ježíškem

Petr Brandl

Petr Brandl - Simeon s Ježíškem
Obraz je právem považován za jedno z vrcholných děl malíře, a to nejen díky vysoké kvalitě, ale i z hlediska osobitého malířského rukopisu. Snad nikde jinde se Brandl nevyjádřil tak svobodně – barvy jsou naneseny v několika hutných vrstvách a efekt mihotajícího se světla dodává na síle uměleckého projevu. O uznání tohoto díla hovoří četné dobové i pozdější kopie. Kromě energických tahů štětce malíř užil i prstů, kterými hnětl barvy, jinde zase vidíme stopu po násadě štětce. Brandlovým dynamickým až eruptivním nasazením v procesu tvorby pak v některých partiích malby došlo k tvarovým deformacím. Bravurním způsobem zachytil radost a dojetí starého Simeona nad malým Ježíškem, v němž poznal budoucího Mesiáše. Duchem svatým bylo totiž Simeonovi předurčeno, že nezemře dříve, nežli spatří Spasitele tohoto světa: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení…“ (Lukáš 2, 29–30).
datace:
rozměry: výška 78 cm
šířka 60 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
inventární číslo: O 578
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Jan Kryštof Liška - Nanebevzetí Panny Marie Karel Škréta - Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická Bernardo Daddi - Triptych s Trůnící Pannou Marií s dítětem s anděly, světicemi a světci Jan Kupecký - Podobizna malíře miniatur Karla Bruniho (Podobizna neznámého šlechtice) Anonym - Assumpta z Deštné Doménikos Theotokópulos zvaný El Greco - Modlící se Kristus Petr Brandl - Simeon s Ježíškem Joseph Wright of Derby - Podobizna Petera Pereze Burdetta a jeho první ženy Hannah Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně