Simeon s Ježíškem

Petr Brandl

Petr Brandl - Simeon s Ježíškem
Obraz je právem považován za jedno z vrcholných děl malíře, a to nejen díky vysoké kvalitě, ale i z hlediska osobitého malířského rukopisu. Snad nikde jinde se Brandl nevyjádřil tak svobodně – barvy jsou naneseny v několika hutných vrstvách a efekt mihotajícího se světla dodává na síle uměleckého projevu. O uznání tohoto díla hovoří četné dobové i pozdější kopie. Kromě energických tahů štětce malíř užil i prstů, kterými hnětl barvy, jinde zase vidíme stopu po násadě štětce. Brandlovým dynamickým až eruptivním nasazením v procesu tvorby pak v některých partiích malby došlo k tvarovým deformacím. Bravurním způsobem zachytil radost a dojetí starého Simeona nad malým Ježíškem, v němž poznal budoucího Mesiáše. Duchem svatým bylo totiž Simeonovi předurčeno, že nezemře dříve, nežli spatří Spasitele tohoto světa: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení…“ (Lukáš 2, 29–30).
datace:
rozměry: výška 78 cm
šířka 60 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
inventární číslo: O 578
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Matthias Rauchmiller - Sv. Jan Nepomucký Matyáš Bernard Braun - Evangelista sv. Lukáš Georg Flegel - Regál s ovocem a květinami Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická Václav Vavřinec Reiner - Orfeus se zvířaty v krajině Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie Agnolo Bronzino - Portrét Eleonory z Toleda Albrecht Dürer - Růžencová slavnost