Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě

Anonym

Anonym - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě
Obraz je ukázkovým příkladem díla, v němž se snoubí typické rysy panovnické representace císaře Karla IV. s representací objednatele a mimořádnou výtvarnou kvalitou. V horní polovině obrazové kompozice je zpodoben císař Karel IV. pod ochranou zemského patrona sv. Zikmunda, Panu Marii s dítětem adoruje spolu s císařem jeho syn Václav, doporučovaný svatým knížetem české země, sv. Václavem. Dolní polovina náleží patronům donátora díla, pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Jsou zde zpodobeni zemští světci: sv. Prokop, sv. Vojtěch, sv. Vít a sv. Ludmila. Monumentální obraz pochází z kaple roudnického biskupského hradu. Autor díla se umělecky vyškolil ve dvorském okruhu Mistra Theodorika, o čemž svědčí měkké pojetí objemů a tvarů i osvojené obličejové typy. Avšak redukce tělesného jádra postav a důraz na linie a rytmus v některých drapériích již předznamenává dílo Mistra Třeboňského oltáře. K českému malířství krásného slohu na konci 14. století směřují také idealizující rysy některých tváří.
datace:
rozměry: výška 181,5 cm
šířka 96,5 cm
tematické celky:
materiál: jedlové dřevo potažené plátnem
technika: tempera
inventární číslo: O 84
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Adriaen de Vries - Kráčející kůň Bernardo Daddi - Triptych s Trůnící Pannou Marií s dítětem s anděly, světicemi a světci Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie Agnolo Bronzino - Portrét Eleonory z Toleda Franz Anton Maulbertsch - Alegorie výchovy šlechtice Michael Leopold Willmann - Sv. Jeroným s andělem Posledního soudu Georg Raphael Donner - Pieta Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Francisco José Goya y Lucientes - Podobizna Dona Miguela de Lardizábal Václav Vavřinec Reiner - Orfeus se zvířaty v krajině