Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě

Anonym

Anonym - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě
Obraz je ukázkovým příkladem díla, v němž se snoubí typické rysy panovnické representace císaře Karla IV. s representací objednatele a mimořádnou výtvarnou kvalitou. V horní polovině obrazové kompozice je zpodoben císař Karel IV. pod ochranou zemského patrona sv. Zikmunda, Panu Marii s dítětem adoruje spolu s císařem jeho syn Václav, doporučovaný svatým knížetem české země, sv. Václavem. Dolní polovina náleží patronům donátora díla, pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Jsou zde zpodobeni zemští světci: sv. Prokop, sv. Vojtěch, sv. Vít a sv. Ludmila. Monumentální obraz pochází z kaple roudnického biskupského hradu. Autor díla se umělecky vyškolil ve dvorském okruhu Mistra Theodorika, o čemž svědčí měkké pojetí objemů a tvarů i osvojené obličejové typy. Avšak redukce tělesného jádra postav a důraz na linie a rytmus v některých drapériích již předznamenává dílo Mistra Třeboňského oltáře. K českému malířství krásného slohu na konci 14. století směřují také idealizující rysy některých tváří.
datace:
rozměry: výška 181,5 cm
šířka 96,5 cm
tematické celky:
materiál: jedlové dřevo potažené plátnem
technika: tempera
inventární číslo: O 84
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Mistr Rajhradského oltáře - Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské Mistr krumlovské madony - následovník - Madona - Varianta krumlovské madony Petr Brandl - Simeon s Ježíškem Roelandt Savery - Krajina s ptáky Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně Lorenzo Monaco (vlastním jménem Piero di Giovanni) - Oplakávání Krista Franz Anton Maulbertsch - Alegorie výchovy šlechtice Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Agnolo Bronzino - Portrét Eleonory z Toleda