Senecova smrt

Johann Michael Rottmayr

Johann Michael Rottmayr - Senecova smrt
Obraz vznikl v první polovině devadesátých let 17. století, tedy krátce po Rottmayrově návratu z Itálie na přelomu let 1687/1688. Malíř poté vstoupil do služeb nového salcburského arcibiskupa Johanna Ernsta Thuna a záhy začal pracovat pro další členy rodu Thunů v Čechách. Obraz Senecova smrt objednal Maxmilán Thun spolu s dalšími Rottmayrovými plátny, uloženými dnes v českých a rakouských sbírkách, k výzdobě své malostranské rezidence. Seneca, vychovatel císaře Nerona, který byl podle Tacitových Annales obviněn ze spiknutí, spáchal na císařův pokyn sebevraždu. Seneku podpírá voják, zatímco jeden z jeho služebníků se chystá splnit Senekovo přání a otevřít mu žílu. Scéně je přítomen také jeden z jeho žáků, který zaznamenává filozofova poslední slova. Nero se svou ženou v pozadí události přihlížejí.
datace:
rozměry: výška 127 cm
šířka 181 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
inventární číslo: O 9664
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Doménikos Theotokópulos zvaný El Greco - Modlící se Kristus Mistr Rajhradského oltáře - Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské Lucas Cranach starší - Sv. Kristina Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Učenec ve studovně Adriaen de Vries - Kráčející kůň Michael Leopold Willmann - Sv. Jeroným s andělem Posledního soudu Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie Jan Kryštof Liška - Nanebevzetí Panny Marie Albrecht Dürer - Růžencová slavnost