Oltář Čtrnácti sv. pomocníků z Kadaně - Sv. Erasmus, sv. Linhart, sv. Pantaleon

Hans Maler ml.

Hans Maler ml. - Oltář Čtrnácti sv. pomocníků z Kadaně - Sv. Erasmus, sv. Linhart, sv. Pantaleon
S prostředím kadaňského kláštera, proslulým kultem Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi, souvisí tzv. Oltář Čtrnácti sv. pomocníků. Byl nejspíše objednán k datu svěcení presbytáře nově budovaného klášterního kostela (1480). Ikonografii uctívaného sboru sv. pomocníků doplňovala řezbářská výzdoba středu oltáře, Pannu Marii s dítětem totiž doprovázely nedochované řezby světic sv. Kateřiny a sv. Barbory. Nově byla oltářní křídla připsána Hansi Malerovi ml., doloženému v Kadani k roku 1479. Pramenně doložen je i jeho otec Hans Maler, a to od padesátých let 15. století v Chebu a Kadani. Nejtěsnější vazby pojí malby i reliéfy s Norimberkem, je velmi pravděpodobné, že Hans Maler ml. znal produkci tehdy velmi vyhledávané norimberské dílny vedené Michaelem Wolgemutem. Na povrch řezeb a maleb byly aplikovány dekory zhotovené technikou cínovaného reliéfu. Byly užity dva typy dezénů, které patřily k velmi oblíbeným vzorům v poslední čtvrtině 15. století, jak ukazuje fond malířství a sochařství Švábska, Frank i Rakous. Přímé předobrazy nacházíme například na obrazech norimberských dílen (Hans Pleydenwurff, Michael Wolgemut a jeho okruh).
datace:
rozměry: výška 72,5 cm
šířka 58 cm
materiál: dřevo
technika: reliéf - polychromie - zlacení
inventární číslo: P 3020
sbírka: Sbírka starého umění
z cyklu: Oltář Čtrnácti sv. pomocníků z Kadaně