Navštívení Panny Marie

Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?)

Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie
Mistrně provedená řezba výjevu Navštívení Panny Marie patří ke typickým dílům anonymního sochaře salcbursko-pasovského původu, jehož signaturu nese kámen při spodním okraji destičky. Podle písmen -IP-, jimiž signoval pouze tři práce, byl autor nazván Monogramistou IP. Mistrův oeuvre čítá čtyři desítky děl, mezi kterými jsou rozměrné oltářní celky i řezby, některé z nich kabinetního formátu, jako pražská řezba. Reliéf drobných rozměrů byl spíše než součástí domácího oltáříku kabinetním dílem, tolik oblíbených v jižním Německu. Takováto díla byla na prahu renesance předmětem zájmu sběratelů. V kompozičním rozvrhu scény se Monogramista IP inspiroval dřevořezem Navštívení Pany Marie z mariánského cyklu Albrechta Dürera, přičemž pozměnil postavy v pozadí, krajinné prostředí a architektonický rámec. Na řadě míst jsou patrné zbytky původní lazury, která prohlubovala plasticitu nepolychromovaného reliéfu. Tuto techniku mistr uplatnil i pro další díla dodaná do Čech ve 20. letech 16. století, jimiž byly monumentální řezané oltáře - Oltář z Týna a Zlíchovský epitaf.
datace:
rozměry: výška 14 cm
šířka 11,5 cm
tematické celky:
materiál: lipové dřevo
technika: reliéf, fragmenty lazury
značení:
inventární číslo: P 5197
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Michael Leopold Willmann - Sv. Jeroným s andělem Posledního soudu Francisco José Goya y Lucientes - Podobizna Dona Miguela de Lardizábal Norbert Grund - Dáma na houpačce – Galantní scéna v parku I Anonym - Assumpta z Deštné Hans von Aachen - Podobizna malíře Josepha Heintze Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným Bartholomeus Spranger - Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně Lucas Cranach starší - Sv. Kristina