Evangelista sv. Lukáš

Matyáš Bernard Braun

Matyáš Bernard Braun - Evangelista sv. Lukáš
Dynamicky koncipované a bravurně modelované bozzetto z Braunovy ruky je jediným dochovaným příkladem hliněných modelů, o nichž se hovoří ve smlouvě z léta 1721, podle které měl Matyáš Braun dodat sochařskou výzdobu do kostela piaristů v Litomyšli. Do křížení chrámu měly být vyzdviženy šest loktů vysoké řezby čtyř evangelistů, které na místo dodal Jiří František Pacák, vedoucí mistr zdejší odloučené dílny. Braun samotný patrně vytvořil toliko hliněné modely a veškerou řezbářskou práci přenechal své dílně. Zřejmé podcenění zakázky z mistrovy strany mělo za následek tvrdou kritiku od městských radních, jež vedla k tomu, že sochy evangelistů musely být opraveny. Celá realizace, kterou pražskému sochaři zadal stavebník chrámu František Václav hrabě Trauttmannsdorf, byla Braunovi doplacena teprve roku 1729.
datace:
rozměry: výška 25,8 cm
tematické celky:
materiál: pálená hlína
technika: plastika
inventární číslo: P 8700
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Joseph Wright of Derby - Podobizna Petera Pereze Burdetta a jeho první ženy Hannah Frans Hals - Podobizna Jaspera Schadeho Matthias Rauchmiller - Sv. Jan Nepomucký Lucas Cranach starší - Sv. Kristina Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Karel Škréta - Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny Bernardo Daddi - Triptych s Trůnící Pannou Marií s dítětem s anděly, světicemi a světci Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Jan Kupecký - Vlastní podobizna umělce malujícího portrét manželky Petr Brandl - Simeon s Ježíškem