Triumf Caesarův: Římští vojáci nesou válečné trofeje

Andrea Mantegna - škola

Andrea Mantegna - škola - Triumf Caesarův: Římští vojáci nesou válečné trofeje
Andrea Mantegna byl jedním z nemnoha slavných italských renesančních malířů, kteří se věnovali mědirytu. Jeho grafické dílo ovlivnilo například i mladého Dürera. Jen málo z dnes známých prací je však považováno za vlastnoruční dílo umělce. Rytina zobrazující římské vojáky s válečnými trofejemi patří do skupiny sedmi listů připsaných Mantegnově škole, které vznikly podle přípravných kreseb k Mantegnovu cyklu devíti pláten s námětem Caesarova triumfu. Tato série obrazů byla zhotovena pro mantovské Gonzagy. Zachycená historická událost vstupu Julia Caesara do Říma po vítězství nad Galy v roce 46 př. n. l. zde tedy může být chápána jako oslava vojenských schopností objednavatelů maleb, slavných „kondotiérů“ Gonzagů. Mantegna bezpochyby čerpal inspiraci pro komponování scén z nejrozmanitějších zdrojů, kromě své fantazie i ze znalostí antických památek a také z popisů triumfálních průvodů v antické literatuře či ze soudobých pojednání o římském válečnictví.
datace:
rozměry: výška 233 mm
šířka 258 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 137918
licence: Creative Commons License volné dílo
z cyklu: Triumf Caesarův

další díla

Josef Mánes - Studie ženského aktu Claude Mellan - Tvář Kristova na roušce Veroničině Václav Hollar - Velký pohled na Prahu ze svahu Petřína Zdenek Rykr - Plačící černá hlava (Hlava srdce) Josef Šíma - Pád Ikarův Giulio Campi - Seslání Ducha svatého – detail s apoštoly a Pannou Marií Agostino Carracci, Tintoretto - Pokušení svatého Antonína Toyen (Marie Čermínová) - Kresba z cyklu Schovej se, válko! Paul Gauguin - Buďte zamilované, budete šťastné Filippino Lippi - Figurální kompozice (recto)