Římské veduty - Bazilika San Paolo fuori le Mura v Římě

Giovanni Battista Piranesi

Giovanni Battista Piranesi - Římské veduty - Bazilika San Paolo fuori le Mura v Římě
Římské veduty (Vedute di Roma) jsou rozsáhlým dílem, na kterém Piranesi pracoval po většinu svého života, od roku 1747, kdy se natrvalo usadil v Římě, až do své smrti v roce 1778. Každý rok přibývaly k sérii nové listy, až nakonec cyklus dosáhl počtu 135 leptů. Ve svých vedutách nepodával věrný pohled určitého místa, nýbrž, jak odpovídalo běžné praxi, obraz idealizovaný, složený z více pohledů s přidanými anebo odstraněnými prvky. Představil architektonické památky Říma a okolí (Tivoli, Albano, Cori), výjimečně i vzdálenějších míst spjatých s Římem antickou historií (Benevento, Capua). Jelikož veduty vznikaly v dlouhém časovém rozmezí, je možné sledovat jejich postupný vývoj. Od zachycení stavby ze vzdálenějšího pohledu, přes expresivnější obraz vtahující pozorovatele doprostřed dění na římské ulici, po ruiny oživené množstvím postav: žasnoucími turisty obdivujícími architekturu, pasáčky koz, tuláky i pohledy z ptačí perspektivy. Živostí podání, malířským citem pro barvu a světelné kontrasty, velkolepostí scén i rozměrným formátem tisků, tím vším se Piranesiho tvorba odlišovala od dosavadní římské topografické produkce.
datace:
rozměry: výška 531-533 mm
šířka 755-763 mm
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 162946
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Gustav Klimt - Podobizna v klobouku Josef Čapek - Studie hlavy Hendrick Goltzius - Faëthón Josef Führich - Pastýř Jindřich nad zabitým Golem (13. výjev z cyklu Legenda o sv. Jenoféfě) Jan Harmensz. Muller, Bartholomeus Spranger - Apoteóza umění Karel Škréta - Oslava Leopolda I. a rodu Šternberků Franz Johann Friedrich Nadorp - Kladení Krista do hrobu Josef Bergler - Pololežící akt „spícího“ muže Josef Šíma - Pád Ikarův Henri Matisse - Utírající se žena