Jan Harmensz. Muller, Bartholomeus Spranger - Apoteóza umění
Nizozemský rytec Muller byl svými současníky považován za jednoho z nejlepších grafiků; do roku 1589 pracoval v dílně génia manýristické grafiky, Hendricka Goltzia. Muller často reprodukoval díla umělců dvora Rudolfa II., zejména Bartholomea Sprangera. To je případ i alegorické Apoteózy umění. Mistrovsky provedenou rytinu Spranger věnoval senátorům rodných Antverp, jako dík za podporování umění a s vděčností k vlasti (jak udává dedikace). Námět rytiny vypovídá o aktuálním nebezpečí ze strany Osmanské říše a neblahém dopadu válek na umění. Rozkvět umění, odehrávající se pod vlajkami různých evropských států a měst, je znázorněn v levé části kompozice. Naproti jsou však již shromážděna turecká vojska, jejichž střely ohrožují tři půvabné „sestry“ - Malířství, Sochařství a Architekturu. Za pomoci Fámy a přispění západního větru Zefyra se Uměny uchylují na nebeský Olymp. Zde jsou očekávány vládcem bohů Diem, s jehož podporou bude nepřítel poražen a ony se budou moci vrátit na zem. Sprangerova kompozice je známa také ve třech malovaných kopiích, z nichž jedna se nachází v Národní galerii v Praze.
datace:
rozměry: výška 334 mm
šířka 502 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
značení:
inventární číslo: R 170750-170751
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Ludvík Kohl - Interiér chrámu se sochou Pallas Athény Albrecht Dürer - Nevěstka Babylonská Walter Crane - Cesta na věčnost (A Dream, Voyage de R?ve) Giulio Campi - Seslání Ducha svatého – detail s apoštoly a Pannou Marií František Ženíšek - Pamětní list k 20. výročí založení Umělecké besedy Toyen (Marie Čermínová) - Kresba z cyklu Schovej se, válko! Josef Führich - Pastýř Jindřich nad zabitým Golem (13. výjev z cyklu Legenda o sv. Jenoféfě) Paul Gauguin - Buďte zamilované, budete šťastné Ignác František Platzer - Studie mužských aktů v pohybu Karel Škréta - Umučení sv. Vavřince