Triumf Kristovy oběti - Frontispis k Das Christliches Jahr

Michael Jindřich Rentz

Michael Jindřich Rentz - Triumf Kristovy oběti - Frontispis k Das Christliches Jahr

M. J. Rentz, absolvent kreslířské akademie v Norimberku, se stal nejvýraznější osobností grafického umění 18. století v Čechách. V roce 1722 nastoupil do služeb hraběte Františka Antonína Šporka v Kuksu ve východních Čechách a zůstal zde do konce života. Ve Šporkových službách zhotovil přes sedm set grafických listů a ilustrací s alegorickými a symbolickými náměty, které většinou vypracovával podle vlastní invence. Jednou z jeho nejznámějších realizací je grafická výzdoba tisku Das Christliches Jahr, díla francouzského jansenistického kněze Nicolase Le Tourneux. Kontroverzní knihu vydal Špork v německém překladu dvakrát. „Velká verze“ - bohatě ilustrované vydání - vyšla v letech 1733-35. Alegorický námět frontispisu je objasněn samostatným textem. V chrámu, před oltářem ozdobeným papežskými insigniemi, drtí postava Víry pod nohama personifikace Rozumu, Zloby Židů a Pošetilosti pohanů. Víra hledí k zástupcům čtyř světadílů a ukazuje jim na ukřižovaného Krista. Před Spasitelem zdvihá Čas (Chronos) společně s Pravdou oponu Starého zákona, která je ozdobena Mojžíšovým bronzovým hadem jako předobrazem Ježíše Krista.

datace:
rozměry: výška 352 mm
šířka 228 mm
materiál: papír
technika: mědiryt a lept
značení:
inventární číslo: R 69224
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Jan Sadeler st., Bartholomeus Spranger - Svatá rodina se sv. Janem a třemi anděly František Kupka - Modrý a červený Prométheus Hans von Aachen - Curriculum vitae christianae Jean Auguste Dominique Ingres - Venuše raněná Diomédem Federico Barocci - Zjevení  Krista sv. Františkovi žádajícímu odpustky Václav Vavřinec Reiner - Archanděl Gabriel ze Zvěstování P. Marii Alfons Mucha - Sedící žena – studie k plakátu Josef Lada - Kutálka jde! (Ulice) Walter Crane - Cesta na věčnost (A Dream, Voyage de Rêve) Hornorýnský mistr 15. stol. - Sv. Kryštof