Klanění pastýřů

Karel van Mander

Karel van Mander - Klanění pastýřů
Výjev s Klaněním pastýřů (Lukáš 2,8-18) situoval Van Mander do antikizujících ruin, které naznačují, že studie pro tuto kompozici vznikaly již za autorova pobytu v Itálii, a to zejména v Římě (1573-1577). Zachovaná grafika reprodukuje Manderovu ztracenou předlohu z roku 1588 s týmž námětem. Další scéna s Klaněním pastýřů, již podle Mandera vyryl Jan Saenredam, je pojata jako takřka žánrový výjev. Ze známých maleb zobrazujících Klanění pastýřů je pražské práci nejbližší Klanění pastýřů z Hartfordu (The Wadsworth Atheneum), a to jak manýristickou architektonickou kulisou, tak ztvárněním několika postav, například pastýře s dlouhým bílým vousem, stojícím vlevo za Marií. Pro Mandera je příznačné, že všechny dochované výjevy s Klaněním pastýřů se odehrávají v antikizující architektuře. Pražské Klanění vzniklo v roce 1596 za jeho pobytu v Haarlemu, kde byl Van Mander v těsném kontaktu s dalším manýristy, například s Hendrickem Goltziem a Cornelisem van Haarlem. Marginálně zmiňme ještě drobný detail: vpravo dole je na obraze vidět otisk prstu, provedený do ještě mokré malby. Hypoteticky se proto lze domnívat, že jde o Van Manderův (záměrný?) „podpis“.
datace:
rozměry: výška 32,1 cm
šířka 19,7 cm
materiál: dřevo dubové
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 1343
sbírka: Sbírka starého umění