Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera

Bartholomeus Spranger

Bartholomeus Spranger - Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera
Spranger tento epitaf (z řec. epitaphion – umělecké dílo připomínající památku zemřelého) vytvořil pro svého tchána – malostranského zlatníka a obchodníka Mikuláše Müllera (druhý zleva), jehož dceru Kristýnu si vzal za manželku (zcela vpravo). Zlatníkova choť je zachycena ve smutečním černém klobouku a s modlitební knihou. Ústředním námětem kompozice je Zmrtvýchvstalý Kristus zobrazený jako vítěz nad smrtí. Kristus stojí na sarkofágu, kam bylo uloženo jeho tělo po sejmutí z kříže. Jednou nohou spočívá na hadovi a skleněném glóbu, v němž je Adamova lebka – symbolicky tím naznačuje potření prvního hříchu spáchaného Adamem a Evou. Kristovo tělo se výrazně esovitě stáčí – tato póza zvaná figura serpentinata je pro malíře typická. Od Sprangera se dochoval ještě jeden epitaf – malíře Michaela Peterleho z roku 1588 (původně z kostela sv. Štěpána v Praze), který je však nižší kvality.
datace:
rozměry: výška 243 cm
šířka 160 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
inventární číslo: O 1574
sbírka: Sbírka starého umění