Z břehů Petrské čtvrti - Helmovy mlýny

Bedřich Havránek

Bedřich Havránek - Z břehů Petrské čtvrti - Helmovy mlýny
Praha a její okolí inspirovaly Havránka po celý život. Srovnáním se starými fotografiemi Prahy docházíme k závěru, že Havránek posunoval a kombinoval blízké a skutečně viděné architektonické motivy pro zobrazovaný záběr charakteristické, přitom ale vždy zachoval zásadní jednotu místa. To platí i o pohledu na partii vltavského ramene mezi Loďkovými a Novými mlýny v Petrské čtvrti, ve kterém nahradil dřevěné kůlny barvířů malebnými domky s členitými fasádami a arkýři, mezi nimiž se objevuje věž Svatopetrského kostela, ve skutečnosti stojící mnohem dále. Množství ostře podaných podrobností postihuje ráz a náladu místa.
datace:
rozměry: výška 55 cm
šířka 72 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 4638
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny

další díla