Husitský tábor

Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš - Husitský tábor
Husitská doba byla Mikoláši Alšovi oblíbenou kapitolou českých dějin a v duchu myšlenek Františka Palackého ji považoval také za dobu nejslavnější. Na rozdíl od většiny projevů historické malby, zaujaté co nejpřesvědčivějším obrazovým podáním určité historické situace, šlo Alšovi spíše o typy. Husitská tématika ho v tomto smyslu lákala také proto, že v ní mohl uplatnit vlastní životní zkušenosti a zdroje svého malířského vidění. V dopise snoubence Maryně Kailové to vyjádřil slovy: „Zvláště mne teď poutá skupenina sedláků, do nichž bych rád zachovalý český ráz vložil, jaký mi z dob mládí na mysli tane a který jsem kupříkladu na Budách vidíval“. Obdobně na českém venkově hledal inspiraci pro popis lidových postav Alšův oblíbený spisovatel a přítel Václav Beneš Třebízský.
datace:
rozměry: výška 70,5 cm
šířka 127 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 4975
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny

další díla