Ukřižování z kaple sv. Barbory

Mistr Třeboňského oltáře - dílna

Mistr Třeboňského oltáře - dílna - Ukřižování z kaple sv. Barbory
Deska s mnohafigurovým Ukřižováním je dílem po všech stránkách nejbližším samému Třeboňskému oltáři a vznikla v téže dílně. Předpokládáme-li, že střed Třeboňského oltáře tvořilo Ukřižování, pak by mohl tento obraz z kostela sv. Barbory poukazovat na ikonografii a kompozici ztraceného díla. Kompozici ovládá precizně modelovaný Kristův akt. Z ikonografického hlediska jsou důležité zdůrazněné prameny Kristovy krve, které skrápějí osoby pod křížem a uplatňují se výhradně na roušce Panny Marie. Tento motiv odkazuje na vzácnou relikvii zkrvavené roušky Panny Marie, kterou pražský katedrální poklad obohatil Karel IV. v roce 1354. Ve stejném roce pak získal i relikvii Mariina opasku, na niž v malbě upomíná akcentovaný zlatý Mariin pásek svázaný výrazným uzlem. Zajímavým detailem obrazu je štít setníka s obličejovou maskou, snad poukaz na ochranný štít Athény s hlavou Medusy, který měl děsit nepřátele. Technologické shody s Třeboňským oltářem se projevují rovněž v partiích podkresby. Ta je i zde provedena tenkým štětcem a světle červenou barvou. V obrysech a záhybech draperie je pak vytažena rytou linií, která však štětcovou předlohu nesleduje vždy zcela přesně.
datace:
rozměry: výška 125,5 cm
šířka 95 cm
materiál: plátno na smrkové desce
technika: tempera
inventární číslo: O 577
sbírka: Sbírka starého umění

další díla