Madona s Ježíškem zv. Krumlovská

Anonym - (Jižní Čechy (po 1450))

Anonym - (Jižní Čechy (po 1450)) - Madona s Ježíškem zv. Krumlovská
Prototypem krumlovského obrazu byl milostný obraz korunované Panny Marie s dítětem, který proslul zejména díky Roudnické madoně Mistra Třeboňského oltáře. Krumlovská madona pochází z dvojkláštera klarisek a minoritů v Českém Krumlově, založeném ve 14. století Rožmberky, pány zdejšího dominia. K provenienci díla odkazují postavy na rámu, neboť na vertikálních lištách jsou zpodobeni význační františkánští světci, v čele se zakladateli řádu františkánů a klarisek, sv. Františkem z Assisi a sv. Klárou z Assisi. Datační oporu pro vročení díla je přítomnost Bernardina ze Sieny, kanonizovaného roku 1450. Šiřitelem jeho kultu byl i proslulý kazatel Jan Kapistrán, který na své protihusitské misi navštívil také minoritský klášter v Českém Krumlově (1451). Z charakteru podkresby lze usuzovat, že pro kompozici obrazu byla využita šablona, která byla následně tvarově korigována ve vrstvách malby. Podkresba je tak v detailech podstatně blíže uctívanému mariánského prototypu. Zběžně předkresleny jsou i figury na rámu, následné korekce v malbě jsou patrné například u postavy sv. Františka.
datace:
rozměry: výška 103 cm
šířka 78 cm
materiál: dřevo lipové - pergamen
technika: tempera
inventární číslo: O 698
sbírka: Sbírka starého umění

další díla