Kristian Kryštof hrabě Clam-Gallas

Emanuel Max

Emanuel Max - Kristian Kryštof hrabě Clam-Gallas
Nejvyšší maršálek Království českého Kristian Kryštof hrabě Clam-Gallas (1770-1838) nastoupil do úřadu prezidenta Společnosti vlasteneckých přátel umění v roce 1830 a v této funkci setrval až do své smrti. Byl štědrým mecenášem a na rozdíl od většiny členů Společnosti se živě zajímal o současná díla především vídeňských klasicistních umělců. Jako velký milovník hudby založil roku 1811 pražskou konzervatoř, ve svém paláci pořádal koncerty a udržoval přátelské styky s Beethovenem. Maxova podobizna Clam-Gallase vznikla nejdříve v náčrtu těsně po jeho smrti, v mramoru ji sochař provedl roku 1843 v Římě.
datace:
rozměry: výška 57 cm
šířka 20 cm
materiál: mramor bílý
inventární číslo: P 13
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny

další díla