František hrabě Šternberk-Manderscheid

Ferdinand Pischelt

Ferdinand Pischelt - František hrabě Šternberk-Manderscheid
František hrabě Šternberk (1763-1830), po matce z rodu Manderscheid-Blankenheimů, stanul záhy v čele české patriotické šlechty a byl pravděpodobně hlavním iniciátorem založení Společnosti vlasteneckých přátel umění v roce 1796. Od roku 1803 až do své smrti působil jako druhý prezident této korporace a její Obrazárnu obohatil zápůjčkou více než tří set obrazů z rodové sbírky. Rozhodujícím způsobem se také zasadil roku 1818 o založení Vlasteneckého (Národního) muzea a Královské české společnosti nauk. Pischeltův sádrový portrét vznikl z popudu Společnosti roku 1830 podle posmrtné masky hraběte Šternberka, v roce 1889 podle něj zhotovil Raffael Cellai ve Florencii mramorové poprsí na náklady Františka hraběte Schönborna, který je daroval Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění.
datace:
rozměry: výška 51 cm
šířka 26 cm
hloubka 20 cm
materiál: mramor bílý
značení:
inventární číslo: P 14
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny