Sedící Panna Marie v naději

Anonym - (Čechy (1430))

Anonym - (Čechy (1430)) - Sedící Panna Marie v naději
Téma těhotné Panny Marie bylo oblíbené v prostředí ženských klášterů, kde byly pro tento účel využívány i samostatné sošky zobrazující Ježíše jako malé dítě. Uctívání dítěte úzce souviselo s úctou k Panně Marii jako k Bohorodičce. Ta byla podporována nově vznikajícími náboženskými texty o jejím životě a mystickými viděními řádových sester dokumentovanými převážně v jihoněmeckých klášterech. Zároveň je téma těhotenství Panny Marie těsně spojeno s oblíbeným líčením dětství Ježíše Krista. Socha sedící Panny Marie byla původně součástí drobného oltáříku, nebo představovala samostatný objekt určený ke speciální devoci zejména v období adventu. Těhotenství je zdůrazněno nejen vystouplým břichem, na něž Marie upozorňuje gestem pravé ruky, ale také medailonem s dnes již špatně čitelnou postavou Ježíška nesoucího kříž. Originální polychromie řezby je dochovaná pouze fragmentárně, stejně jako výzdobné prvky. Lemy otevřeného pláště byly původně zlaceny a zdobeny jemným puncováním raženým do křídového podkladu. Řezba je jednou z mála sochařských památek, na nichž lze doložit využití techniky puncování běžnější spíše pro výzdobu zlaceného pozadí deskových obrazů.
datace:
rozměry: výška 47 cm
materiál: dřevo lipové
technika: polychromie - zlacení
inventární číslo: P 1978
sbírka: Sbírka starého umění

další díla