Utopená kočka

Jan Štursa

Jan Štursa - Utopená kočka
Námětem i způsobem zpracování se plastika vymyká z celku Štursovy, tvorby, není však záležitostí okrajovou. Jde tu nejen o naturalistické zachycení biologického rozpadu, nýbrž i o mezní bod impresionistického rozbití formy. Impresionistickou plastiku poznal Štursa roku 1904 v Paříži, kde se setkal s dílem italského sochaře Medarda Rossa, jenž si jako techniku oblíbil sádru a vosk. Voskové plastiky s neobyčejnou jemností zrcadlí světlo, které takřka rozpouští jejich vlastní hmotu. Štursa toto senzuální světelné pojetí spojil s romanticko-symbolistním tématem smrti a zániku, čímž se mu podařilo ve zkratce vystihnout dobovou náladu.
datace:
rozměry: výška 13 cm
šířka 52 cm
hloubka 28 cm
materiál: vosk - sádra
značení:
inventární číslo: P 3212
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny

další díla