Sv. Anna vyučuje P. Marii

Giovanni Giuliani

Giovanni Giuliani - Sv. Anna vyučuje P. Marii
Toto bozzetto představující sedící sv. Annu, která se přiklání k P. Marii, vzniklo v roce 1717, jak vyplývá ze značení na zadní straně soklu, kde je k signatuře připojen dovětek, že byl sochař 53 let stár. Giuliani použil bozzetto až s odstupem několika let. V letech 1730/1731 nejspíš posloužilo jako předloha pro dřevěné zlacené plastiky Sv. Anny a P. Marie vytvořené pro boční oltář kaple v Heiligenkreuzhofu ve Vídni. Giulianni byl původem Benátčan, ale působil po většinu svého života v Dolním Bavorsku a Salcbursku. Ve Vídni pak Giuliani pracoval zejména pro knížete z Liechtensteinu. Roku 1711 vstoupil jako laický bratr do cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuzu a zavázal se, že bude v klášteře bez nároku na honorář provádět řezbářské práce a zároveň mu odevzdá svůj osobní majetek, tedy také své skici a modely.
datace:
rozměry: výška 28,5 cm
materiál: terakota
značení:
inventární číslo: P 4815
sbírka: Sbírka starého umění