Sv. Jan Nepomucký

Matthias Rauchmiller

Matthias Rauchmiller - Sv. Jan Nepomucký
Hliněná skica (bozzetto) k proslulé soše Karlova mostu, pořízené k domnělému 300. výročí mučednické smrti Jana Nepomuckého na náklady Matyáše Bohumíra svobodného pána Wunschwitze. Podle této drobné skici zhotovil Jan Brokof řezbu v životní velikosti – skutečný model bronzové sochy, odlité Hieronymem Heroldtem v Norimberku. Vzácně dochované bozzetto dalo vzniknout zpodobení vousatého kněze-kanovníka s biretem na hlavě, oděného do sutany, rochety a kožešinového chórového pláštíku přehozeného přes ramena. Vídeňský sochař v ní nepatrně zdůraznil kontrapost drobné postavy s útlými rameny, kterou korunuje ke straně skloněná hlava martyra, objímajícího levou rukou krucifix jakoby v gestu ochrany mrtvého Spasitele. Drobnou soškou cizího původu a jejím zvětšením na Karlově mostě byl konstituován hlavní typ sv. Jana Nepomuckého, opakovaný pak v nekonečné řadě zpodobení hluboko do 19. století. Bozzetto k soše Jana Nepomuckého, podobně jako Brokofův dřevěný model, zůstalo v rodině Wunschwitzů a stalo se tam předmětem kultovního charakteru. Svědčí o tom i ta skutečnost, že po roce 1741 byla pro ně donátorovým vnukem pořízena reliéfně zdobená a zlacená schrána v podobě malého cestovního oltáříku, nesoucí erb Jana Antonína Kajetána svobodného pána Wunschwitze. Pouzdro na sošku je rovněž dochováno ve sbírkách Národní galerie v Praze ( inv. č. P 614).
datace:
rozměry: výška 41 cm
tematické celky:
materiál: terakota se sádrovými a dřevěnými doplňky a fragmenty zlacení
technika: plastika
inventární číslo: P 613
sbírka: Sbírka starého umění