Stanislav Podhrázský - Jeníček
Stanislav Podhrázský v letech 1945-1950 studoval malířství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Františka Tichého, kde se v této době sešla nejmladší generace představitelů poválečného surrealismu. Podhrázského fascinace surrealismem se projevuje nejen v jeho raných enigmatických obrazech, ale i v několika plastikách z konce čtyřicátých let, v nichž iluzivní realismus doprovází deformace, která má původ v nevědomých úzkostných představách a traumatech. Ztělesnění děsivé představy v podobě lidského plodu se zdeformovaným tělíčkem, trpícího i groteskního zároveň, nemá v naléhavosti a intenzitě v českém surrealismu obdoby.
datace:
rozměry: výška 57,5 cm
šířka 21 cm
hloubka 20,5 cm
materiál: sádra
značení:
inventární číslo: P 6233
sbírka: Sbírka moderního a současného umění
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.

další díla