Plastron

Zdeněk Dvořák

Zdeněk Dvořák - Plastron
Velká část sochařského díla Zdeňka Dvořáka byla zničena za druhé světové války. Jen fragmentárně se dochovala abstraktní linie jeho tvorby, kterou soustavně rozvíjel od roku 1932 do konce třicátých let. Dvořákovy reliéfy komponované jako soustavy překrývajících se a prostupujících se plošných organických útvarů a dynamických křivek, které rozpracovávají v plastické podobě kompoziční systém obrazů Františka Foltýna, jsou ojedinělým příkladem organického čistě abstraktního projevu v českém sochařství tohoto období. Plastron vyřezaný ze dřeva je jedním z Dvořákových posledních abstraktních reliéfů.
datace:
rozměry: výška 39 cm
šířka 100,5 cm
materiál: dřevo lipové
technika: reliéf
značení:
inventární číslo: P 8545
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny

další díla