Jusepe Ribera (zv. Lo Spagnoletto) - rytec - Oplakávání Krista
Darováno Vojtěchem Lannou v roce 1885. List představuje tvorbu významného, původem španělského barokního malíře a grafika Jusepe (José) de Ribery. V mládí odešel do Itálie a od roku 1616 se usadil v Neapoli, kde vytvořil většinu svého díla. Riberovo dílo je tedy řazeno spíše k italské škole než španělské. Riberovy obrazy se vyznačují expresivitou a naturalismem. Ovládl také umění grafiky; vytvořil 18 listů v leptu, které měly značný umělecký ohlas. Oplakávání Krista bylo některými autory z Riberova díla vylučováno. Jisté nedokonalosti však vysvětluje to, že Ribera plotnu nedokončil, o čemž svědčí slabě naznačený žebřík za hlavou Krista či zkusmé užití suché jehly (např. ve vlasech sv. Jana). Zrcadlově obrácený monogram GR byl doplněn dodatečně. Riberovo autorství podporují rovněž zmínky o ztraceném plátně téhož námětu, které namaloval před rokem 1620.
datace:
rozměry: výška 202 mm
šířka 263 mm
materiál: papír
technika: lept - suchá jehla
inventární číslo: R 1038
sbírka: Sbírka grafiky a kresby