Nanebevzetí Panny Marie

Jan Kryštof Liška

Jan Kryštof Liška - Nanebevzetí Panny Marie
Malba úzce souvisí s obrazem Nanebevzetí Panny Marie, který Liška dodal na hlavní oltář cisterciáckého klášterního chrámu v Oseku, a lze ji považovat za skicovitě provedený ideální návrh. Zajímavé je kompoziční řešení – Assumpta, která je obvykle představena ve vrcholu obrazu, je v tomto případě přímo ve středu děje, a tvoří tak spojnici mezi pozemskou a nebeskou sférou. Obrazová plocha je dynamizována velkým množstvím figur, vířících po stoupavých křivkách. Při utváření kompozice hraje podstatnou roli i světlo, které zdůrazňuje významové dominanty – ozářený prázdný hrob obklopený starci, postavu Bohorodičky, která je současně představena jako apokalyptická Žena sluncem oděná, a Nejsvětější Trojici vítající Pannu Marii.
datace:
rozměry: výška 175 cm
šířka 150 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
inventární číslo: O 10103
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Bartholomeus Spranger - Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera Jan Kupecký - Podobizna malíře miniatur Karla Bruniho (Podobizna neznámého šlechtice) Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Lucas Cranach starší - Sv. Kristina Giovanni Battista Tiepolo - Poprsí starce Albrecht Dürer - Růžencová slavnost Adriaen de Vries - Kráčející kůň Václav Vavřinec Reiner - Orfeus se zvířaty v krajině Lorenzo Monaco (vlastním jménem Piero di Giovanni) - Oplakávání Krista