Nanebevzetí Panny Marie

Jan Kryštof Liška

Jan Kryštof Liška - Nanebevzetí Panny Marie
Malba úzce souvisí s obrazem Nanebevzetí Panny Marie, který Liška dodal na hlavní oltář cisterciáckého klášterního chrámu v Oseku, a lze ji považovat za skicovitě provedený ideální návrh. Zajímavé je kompoziční řešení – Assumpta, která je obvykle představena ve vrcholu obrazu, je v tomto případě přímo ve středu děje, a tvoří tak spojnici mezi pozemskou a nebeskou sférou. Obrazová plocha je dynamizována velkým množstvím figur, vířících po stoupavých křivkách. Při utváření kompozice hraje podstatnou roli i světlo, které zdůrazňuje významové dominanty – ozářený prázdný hrob obklopený starci, postavu Bohorodičky, která je současně představena jako apokalyptická Žena sluncem oděná, a Nejsvětější Trojici vítající Pannu Marii.
datace:
rozměry: výška 175 cm
šířka 150 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
inventární číslo: O 10103
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Norbert Grund - Dáma na houpačce – Galantní scéna v parku I Mistr Rajhradského oltáře - Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské Francisco José Goya y Lucientes - Podobizna Dona Miguela de Lardizábal Mistr Michelské Madony - Madona z Michle Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Johann Michael Rottmayr - Senecova smrt Mistr Třeboňského oltáře - Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip Franz Anton Maulbertsch - Alegorie výchovy šlechtice Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí