14 tematických celků

28 děl
Václav Hollar se narodil v roce 1607 v Praze, odkud ve svých v roce 1627 odešel a působil několik let v Německu. V roce 1636 se v Kolíně nad Rýnem setkal s anglickým diplomatem Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu a Surrey, který mladého umělce najal a odvezl s sebou do Anglie. U ...
42 děl
V široké škále námětů, jež za svého života Václav Hollar (1607-1677) ztvárnil, mají Čtyři roční období zvláštní postavení. Téma bylo v 17. století oblíbené zejména v nizozemském prostředí ...
11 děl
Malíř, kreslíř a grafik Wallerant Vaillant (Lille 1623 – Amsterdam 1677) byl vynikajícím portrétistou, především ale proslul jako „první profesionální grafik pracující v mezzotintě“. Vyškolil se v Antverpách u malíře ...
29 děl
V roce 2014 jsme si připomněli výročí 450 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších světových umělců – Michelangela Buonarrotiho. Italský sochař, malíř, architekt a básník vytvořil dílo, které patří k vrcholům ...
8 děl
Obrazové cykly Williama Hogartha, v nichž sledujeme existenční i morální úpadek osobnosti, započaly v roce 1732 cyklem Vzestup poběhlice.  Následoval cyklus Vzestup zpustlíka a Svatba podle módy (Marriage a la Mode). Právě na příkladu Vzestupu zpustlíka lze ...
6 děl
Ignác František Platzer je čelným představitelem sochařství pozdního baroka v Čechách. Řemeslné základy získal v dílně svého otce, plzeňského řezbáře. Zásadní pro jeho umělecké formování bylo nedlouhé, ale ...
12 děl
Francouzský malíř Nicolas Poussin (1694 ? 1665) patří k nejvýznamnějším umělcům 17. století. První umělecké školení získal ve Francii, jeho tvorba se však zásadně zformovala až v Itálii, kam odjel v roce 1623. Usadil se v Římě ...
14 děl
Podnikatel Vojtěch Lanna mladší (1836–1909) patřil ve své době k nejvýznamnějším sběratelům umění; jeho rozsáhlé a vynikající sbírky získaly právem světovou proslulost. Lanna se také zařadil mezi největší ...
17 děl
Marcantonio Raimondi (kolem 1480–1534) je jediným grafikem, kterému Giorgio Vasari ve svém proslulém spise Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů věnoval samostatný medailon. Tato exkluzivita vypovídá o úctě, jíž se umělec ...
115 děl
Sbírka grafiky a kresby Národní galerie v Praze náleží mezi první desítku největších a nejvýznamnějších grafických sbírek v Evropě. Svým počtem kolem 400 tisíc grafik a kreseb a zlomků iluminovaných rukopisů od ...
27 děl
Sbírka umění Asie a Afriky spravuje více než 13 tisíc předmětů původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asie, islámské kulturní oblasti a Afriky. Svým rozsahem a významem patří tato sbírka k předním ...
66 děl
Umění 19., 20. a 21. století Veletržní palác představuje unikátní soubor českého i zahraničního moderního a současného umění. Plocha o velikosti 13 500 m2 představuje více jak dva tisíce uměleckých děl. Sbírka ...
19 děl
Evropské umění od antiky do baroka Ve třech podlažích Šternberského paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do ...
9 děl
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého ...