Nevěstka Babylonská

Albrecht Dürer

Albrecht Dürer - Nevěstka Babylonská
Albrecht Dürer byl nejen velkým malířem a kreslířem, ale jeho všestranný obrovský talent se projevil také v tvorbě autorské grafiky, v té době novém oboru. Slavný cyklus Apokalypsa vydal Albrecht Dürer již v roce 1498 v latině a němčině. Náš list pochází z dalšího latinského vydání z roku 1511. Jedna z nejpůsobivějších částí Bible, Zjevení sv. Jana, zvané Apokalypsa, podnítila umělce k sugestivním vyobrazením Janových vizí naplněných ještě soudobou symbolikou. V ilustraci nazvané Nevěstka Babylonská jsou vlastně spojeny tři motivy zkázy Babylonu: Ve vidění seděla nevěstka na dravé šelmě se sedmi hlavami a deseti rohy. Nevěstka jako symbol zvrhlosti, sedící na obludě symbolizované číslem sedm – což byl počet pahorků okolo Říma -, představovala s podtextem protestantské kritiky právě toto papežské město. V oblacích vidíme v rukou anděla mlýnský kámen, který se chystá shodit do moře a tím svrhnout Babylon. Z nebes pak vyjíždí jezdec, který má spolu s nebeským vojskem vykonat Boží vůli.
datace:
rozměry: výška 420 mm
šířka 330 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: dřevořez
značení:
inventární číslo: R 659 - R 674
sbírka: Sbírka grafiky a kresby