Tvář Kristova na roušce Veroničině

Claude Mellan

Claude Mellan - Tvář Kristova na roušce Veroničině
V jednom ze svých nejslavnějších děl – Roušce Veroničině – užil Claude Mellan své osobité rytecké techniky mistrovským způsobem. Již v roce 1624 se v Římě seznámil s velkorysým způsobem rytí Francesca Villameny a pod jeho vlivem pak dále rozvíjel postup, při němž budoval stíny a plastičnost tvarů bez křížového šrafování jen pomocí různé síly ryté linie a kladením čar sledujících formu souběžně vedle sebe. Na Roušce Veroničině je Kristova tvář vytvořena jedinou spirálovou linkou o proměnlivé síle, která začíná uprostřed desky a současně i uprostřed hlavy Krista – na špičce jeho nosu a všechny zobrazené prvky obrazu jsou pak vytvářeny pomocí zesíleného vrypu a paralelních linií. Tohoto brilantního technického způsobu však neužil Mellan samoúčelně, ale současně jím symbolizuje i jednotu světa zosobněnou jak tváří Kristovou, tak i abstrahujícím způsobem jejího ztvárnění.
datace:
rozměry: výška 444 mm
šířka 326 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: mědiryt
značení:
inventární číslo: R 744
sbírka: Sbírka grafiky a kresby