Sbírky Národní galerie Praha

Rozsáhlá sbírka Národní galerie Praha eviduje více než 400 tisíc sbírkových předmětů. Kromě veřejné prezentace v podobě stálých expozic a výstavních projektů nabízí NGP prohlídku svých sbírek také v online formátu. V digitální sbírce NGP naleznete pestrý výběr z našich expozic a depozitářů. Ke každému dílu jsou dostupné nejen základní informace o autorovi, názvu a vlastnostech, ale i krátké kurátorské popisky. Zásadní charakteristikou je pak jejich kvalitní fotodokumentace. Obrazy, které mají volná autorská práva, lze prohlížet ve vysokém rozlišení. Tím je divákům nabídnuta unikátní příležitost si díla prohlédnout do nejmenšího detailu.

Obrazovou dokumentaci lze užívat pro vlastní, badatelské a studijní účely (s citačním odkazem na zdroj). Pro jakékoliv další užití, zejména publikačního a komerčního charakteru, je nutné kontaktovat Národní galerii Praha, registr@ngprague.cz.

V případě zájmu o publikování sbírkových předmětů nebo využití fotografií pro další účely je možné objednat tiskovou kvalitu obrazové dokumentace s licencí k užití. Více informací naleznete v sekci Žádosti o fotodokumentaci.

Mapa NG