Palác Kinských

27 děl

Palác Kinských

1755‒1765, architekti Kilián Ignác Dientzenhofer, Anselmo Lurago, barokní a klasicistní architektura

NGP užívá palác od roku 1949

Palác v sobě skrývá bohatou architektonickou historii Prahy. V jeho podzemí jsou zbytky románských i gotických staveb. Dnešní podoba hlavního křídla, obráceného do náměstí, je vrcholně barokní, již s rokokovými prvky na průčelí. Jeho půdorys je rozsáhlý, dosahuje až do Týnské ulice, skrývá v sobě dvě nádvoří. Vnitřní a zadní části byly několikrát upravovány, jejich současná podoba je klasicistní. Výstavní sály ve dvou podlažích slouží k výměnným výstavám.

Aktuální informace:    Palác Kinských

  Tweet