Zjevení Krista sv. Františkovi žádajícímu odpustky

Federico Barocci

Federico Barocci - Zjevení  Krista sv. Františkovi žádajícímu odpustky
Grafický list věrně reprodukuje Barocciho obraz, který vznikl v letech 1574–1576 pro hlavní oltář kostela sv. Františka v Urbinu, autorově rodném městě. Kristus se zjevil světci prosícímu o odpustky pro všechny kajícníky, kteří navštíví kapli Santa Maria degli Angeli v Porciunkule poblíž Assisi. Tam se sv. František uchýlil poté, co opustil světský život, vlastníma rukama kapli opravil a považoval za kolébku – posvátné místo – řádu menších bratří. Kaple je zobrazena v průhledu na pozadí scény. V horní části kompozice se za sv. Františka přimlouvá Panna Maria a sv. Mikuláš, patron objednavatele obrazu. Nápis v dolní části listu obsahuje příslib odpustků. Význam odpustku vzrostl za papeže Pia V., františkána, (1566–1572), který podnítil stavbu velkého kostela kolem této původní malé kaple. Šíření grafického listu mělo nepochybně podpořit uctívání posvátného místa. Ačkoli se Barocci grafice věnoval jen krátce, dosáhl v ní skvělé výtvarné kvality. Aby docílil výrazných tmavých odstínů, leptal desku nadvakrát, detaily a nedostatečně proleptaná místa potom dokončoval rytím. Jeho lepty si získaly okamžitě velkou popularitu a jeho technika byla současníky obdivována a napodobována.
datace:
rozměry: výška 533 mm
šířka 319 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept a mědiryt
značení:
inventární číslo: R 981
sbírka: Sbírka grafiky a kresby