Triumf Caesarův: Římští vojáci nesou válečné trofeje

Andrea Mantegna - škola

Andrea Mantegna - škola - Triumf Caesarův: Římští vojáci nesou válečné trofeje
Andrea Mantegna byl jedním z nemnoha slavných italských renesančních malířů, kteří se věnovali mědirytu. Jeho grafické dílo ovlivnilo například i mladého Dürera. Jen málo prací je však považováno za Mantegnovo vlastnoruční dílo. Rytina zobrazující římské vojáky s válečnými trofejemi patří do skupiny sedmi listů připsaných malířově škole, které vznikly podle přípravných kreseb k Mantegnovu cyklu devíti pláten s námětem Caesarova triumfu. Tato série obrazů byla zhotovena pro mantovské Gonzagy. Zachycená historická událost vstupu Julia Caesara do Říma po vítězství nad Galy v roce 46 př. n. l. zde tedy může být chápána jako oslava vojenských schopností objednavatelů maleb, slavných „kondotiérů“ Gonzagů. Mantegna čerpal inspiraci pro komponování scén z různých zdrojů, kromě své fantazie i ze znalosti antických památek, z popisů triumfálních průvodů v antické literatuře či ze soudobých pojednání o římském válečnictví.
datace:
rozměry: výška 233 mm
šířka 258 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 137918
sbírka: Sbírka grafiky a kresby