Sedící žena – studie k plakátu

Alfons Mucha

Alfons Mucha - Sedící žena – studie k plakátu
V Paříži v 90. letech 19. století, v době své největší slávy, vytvořil Alfons Mucha desítky plakátů a jiných prací grafického designu Mucha v této kresbě řešil otázku geometrické stylizace sedící ženské figury vepsané do kruhu – s tím koresponduje půlkruhový tvar křesla s kruhovým kováním. Ve stylizaci figury dospěl k podobnému řešení např. u velkého plakátu pro cigaretový papír Job z roku 1898. Na rozdíl od něj se v kresbě, v partii spodní části figury střetává důraz na lineární výstavbu s anatomickou věrohodností – to je možná důvod, proč nakonec nebyla dovedena do podoby plakátu. Zůstává však pozoruhodným dokladem umělcova pracovního postupu při vytváření jeho pařížských plakátů.
datace:
rozměry: výška 496 mm
šířka 437 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: černá křída, akvarel a temperová běloba
značení:
inventární číslo: K 30410
sbírka: Sbírka grafiky a kresby