Návrh výmalby čtyř svrchních zón severozápadního pole dómu ve Florencii

Federico Zuccari

Federico Zuccari - Návrh výmalby čtyř svrchních zón severozápadního pole dómu ve Florencii
Po Vasariho smrti byl Zuccari pověřen, aby dokončil výmalbu kupole florentského dómu. Přestože navázal na Borghiniho ikonografický koncept a na Vassariho předlohy, stylový rozdíl mezi staršími a novějšími partiemi je dobře patrný. Finálnímu provedení předcházela řada kreseb, mezi kterými náleží tento list k nejstarším. Dokladem prvotního návrhu jsou hlavy medúz, které na fresce uplatněny nebyly. Ikonografickým konceptem celé fresky byl poslední soud. Kresba z Národní galerie zobrazuje světce a světice spolu s alegorickými postavami Blahoslavenství, Dobrotivosti a Svatosti.
datace:
rozměry: výška 314 mm
šířka 230 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: kresba perem v hnědém tónu a štětcem šedě
značení:
inventární číslo: K 46854
sbírka: Sbírka grafiky a kresby