Agónie v Getsemanské zahradě

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Agónie v Getsemanské zahradě
Scéna zobrazuje Kristův duchovní zápas v noci předcházející ukřižování. Ježíš se modlí k Bohu, aby obstál v těžké zkoušce, jež ho čeká. Je sám, jeho druzi usnuli, oporu v jeho vnitřním boji mu přišel poskytnout anděl, posel Boží. Z města na pozadí přicházejí vojáci vedeni Jidášem, chystají se Krista zatknout. Emotivně vypjatý námět Rembrandt ztvárnil výraznou rychlou kresbou a působivým prolínáním světla a stínů. Pro umělcovo pozdní období je typické také zjednodušení prostorových vztahů a soustředění na psychologické aspekty události. Rembrandt dokázal na malé ploše prostými výtvarnými prostředky vytvořit velké drama.
datace:
rozměry: výška 113 mm
šířka 84 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept - suchá jehla (I. stav)
značení:
inventární číslo: R 143713
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
autor hesla PhDr. Blanka KUBÍKOVÁ, Ph.D.