Kristus uzdravuje nemocné – Stozlatový list

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Kristus uzdravuje nemocné –  Stozlatový list
Grafický list je nazýván stozlatový, podle na dobové poměry nezvykle vysoké ceny sto zlatých, zaplacené za jeden jeho exemplář v prodeji. Námět listu propojuje řadu epizod líčených v devatenácté kapitole Matoušova evangelia. Kristus jako ústřední postava je umístněn vlevo od centra, v popředí vpravo jsou znázorněni chudí a nemocní poukazující na jejich uzdravení (Mt 19,2), vlevo, v horní části listu, vystupují v typických čapkách Farizeové, kteří se pokoušeli usvědčit Ježíše z malověrnosti (Mt 12,3−12), ženy s dětmi v popředí odkazují na Ježíšovo požehnání dětem (Mt 19,13−15). V malých detailech nalezneme také odkazy na Kristova slova o čistotě chudoby, včetně téměř nezřetelné figury velblouda stojícího zcela vpravo v potemnělé arkádě („Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ Mt 19,23−24). Rembrandt pravděpodobně přepracovával desku po dobu několika let, dokončil ji nejspíš v roce 1649. Dílo samo bývá považováno za manifest umělcova ryteckého stylu a technik jím používaných – mědirytu a leptu, kombinovaných se suchou jehlou. Pro maximální umocnění jejich kvalit i pro odlišení jednotlivých otisků experimentoval zde i s použitím různých druhů papíru.
datace:
rozměry: výška 275 mm
šířka 395 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept - suchá jehla - mědiryt
inventární číslo: R 179577
sbírka: Sbírka grafiky a kresby